Rybnik oburzony decyzją RDOŚ

Wczoraj Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach poinformowała o wydaniu decyzji środowiskowej zezwalającej na budowę kopalni węgla kamiennego na terenie Rybnika – Paruszowca. Do decyzji odniósł się rybnicki Urząd Miasta, który o sprawie dowiedział się z doniesień medialnych.

Mówi Agnieszka Skupień, rzecznik prasowy rybnickiego magistratu, i dodaje, że miasto nadal czeka na rozprawę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w sprawie zakwestionowanych przez nadzór prawny wojewody śląskiego nowych zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.