Rybnik ma budżet na 2020 rok

Radni Rybnika, przyjęli budżet miasta na rok 2020. Dochody miejskiej kasy określone zostały na poziomie 955.640.452,62 zł, a wydatki: 1.087.179.571,61 zł. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 224.394.476,07 zł (tj. 21% wydatków ogółem). Zaplanowane na przyszły rok i najbliższe lata zadania priorytetowe to:

• Walka ze smogiem oraz niską emisją
• Regionalna Droga Racibórz-Pszczyna – rozliczenie zadania i oddanie do użytkowania oraz aktywowanie terenów inwestycyjnych
• Rewitalizacja strefy śródmiejskiej
• Rewitalizacja Zabytkowej Kopalni „Ignacy”
• Budownictwo socjalne i komunalne
• Kontynuacja budowy Bulwarów nad Nacyną

Planowany deficyt budżetu miasta wyniesie 131.539.118,99 zł Indywidualny wskaźnik zadłużenia zaplanowany został na poziomie 1,02 % (dopuszczalny poziom to 9,43 %). W głosowaniu nad budżetem wzięło udział 23 radnych. Za przyjęciem budżetu głosowało 13 radnych, 10 było przeciw.