Rybniczanin wywalczył odszkodowanie za życie w smogu

Po 6 latach zakończył się proces rybniczanina Oliwiera Palarza, który skarżył skarb państwa o odszkodowanie za życie w smogu.

Zdaniem pokrzywdzonego, w latach 2012 – 2015 naruszone zostały jego dobra osobiste, w postaci chociażby prawa do nietykalności. Zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądu, poszkodowany otrzyma 30 tysięcy złotych zadośćuczynienia od Skarbu Państwa, ten pokryje również koszty sądowe całego postępowania.