Rybnickie Nowiny bardziej przyjazne dla mieszkańców

Więcej miejsc postojowych, zieleni oraz infrastruktury pieszo-rowerowej w rybnickiej dzielnicy Maroko-Nowiny! Takie cele postawili sobie po roboczym spotkaniu przedstawiciele Miasta i tamtejszej Spółdzielni Mieszkaniowej. – Mieszkańcy od lat wnioskują o zwiększenie liczby miejsc postojowych na dużych osiedlach – mówi Agnieszka Skupień z urzędu miasta.

Nowe miejsca parkingowe powstaną także przy przedszkolach na ulicy Chabrowej i Broniewskiego oraz przy budowanym MDK. Rybnicki magistrat przygotowuje obecnie projekty i kosztorysy tych nowych rozwiązań.