Rybnicki Szpital Psychiatryczny ma nowe wyposażenie

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku wzbogacił się o nowy sprzęt.

Zakup urządzeń był możliwy dzięki dotacji udzielonej szpitalowi przez radnych miasta Rybnik w trakcie grudniowej sesji – mówi Agnieszka Skupień, rzecznik prasowy rybnickiego magistratu, i wylicza zakupione za te pieniądze urządzenia.

Zakupiony sprzęt ma poprawić jakość leczenia pacjentów, a także umożliwić placówce skuteczne konkurowanie na rynku usług medycznych.