Rybnicki magistrat sprzedaje działkę w Śródmieściu

Miasto ogłosiło przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Gen. Józefa Hallera. Teren ten jest częścią tzw. strefy „Rzeczna”, w ramach której funkcjonuje m.in. parking wielopoziomowy. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, a także zabudowę usługową – w tym m.in. biura, hotele i handel.

Przeznaczona na sprzedaż nieruchomość stanowi zwarty kompleks działek o łącznej powierzchni 1 410 m2, który jest częścią terenu objętego projektem zagospodarowania kwartału w ścisłym centrum Rybnika, między ulicami gen. Hallera, Raciborską i Pocztową oraz rzeką Nacyną. W jej sąsiedztwie znajduje się rynek, poczta, Urząd Miasta, Sąd Rejonowy, targowisko miejskie oraz wielopoziomowy parking miejski. Docelowo projekt zagospodarowania kwartału obejmuje budowę budynków mieszkalno-usługowych i Rybnickiego Centrum Edukacji Artystycznej oraz budowy stacji transformatorowej i sieci elektroenergetycznej.

– Mało kto pamięta już, że jeszcze kilka lat temu w tym miejscu stały mało estetyczne budynki dawnej przychodni czy siedziby straży miejskiej, po zburzeniu których powstała przestrzeń, zajmowana dziś częściowo przez elegancki skwer. Wybudowaliśmy parking wielopoziomowy i nowy układ drogowy. W ramach konkursów architektonicznych wybraliśmy koncepcje budynku Centrum Edukacji Artystycznej oraz budynków mieszkalno-usługowych. Małymi, ale konsekwentnymi krokami zmieniamy oblicze tego kwartału miasta. Wiemy jak w przyszłości zmieni się to miejsce, które od wielu lat pozostawało taką niezagospodarowaną „dziurą” w mieście, a którą w minionych latach miasto niejednokrotnie próbowało sprzedać inwestorom komercyjnym. Już wkrótce zobaczymy to miejsce jako całościową i uporządkowaną przestrzeń, służącą wszystkim mieszkańcom – przekonuje prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Przetarg na sprzedaż terenu przy ul. Gen. Józefa Hallera  odbędzie się 12 marca 2021 roku. Termin oględzin nieruchomości oraz dodatkowe informacje na temat warunków przetargu uzyskać można w Wydziale Mienia Urzędu Miasta Rybnika pod nr tel. 32 43 92 019.