Rybniccy radni ucięli dyskusję o gender

przedszkole

Ma to już być finał dyskusji o gender. Radni z Rybnika odrzucili skargę rodziców na dyrektorkę Przedszkola nr 13 w dzielnicy Chwałowice. To tam dotowany z Unii program dla malców “Szczęśliwa 15” przywidywał lekcje o tolerancji i równości.
Nie każdy z rodziców prowadzone w przedszkolu zajęcia akceptował. Do urzędu wpłynął wniosek o wymierzenie sankcji dla dyrektorki. Radni odrzucili skargę na ostatniej sesji.

 

Komentował prezydent Rybnika Adam Fudali. Projekt ma za zadanie m.in. rozwijanie kompetencji społecznych dzieci 3, 4 i 5-letnich za pomocą wycieczek edukacyjnych uwzględniających zasadę gender. Za unijne środki do placówki przedszkolnej w Chwałowicach udało się kupić pomoce naukowe. Rodzice podpisali deklaracje uczestnictwa. Z czasem trójka wyłamała się. Na nic były tłumaczenia, że nie o seksualność chodzi, a propagowane są równe szanse kobiet i mężczyzn np. w dostępie do zawodu.