Rybniccy policjanci i wolontariusze odwiedzili bezdomnych

Rybniccy policjanci wraz z wolontariuszami odwiedzili szukających w mieście schronienia bezdomnych. Przywieźli ze sobą paczki żywnościowe oraz kartki świąteczne przygotowane przez dzieci z rybnickich szkół.

Jak mówią funkcjonariusze, dla osób bezdomnych jest to nie tylko wsparcie rzeczowe, ale także sposób, aby choć na chwilę zapomnieć o swoich problemach i trudnej sytuacji w jakiej się znaleźli.