Ruszyły pierwsze kolonie dla dzieci z Ukrainy

Sześćdziesięcioro dzieci z Ukrainy, przebywających w gminie Nysa, wyjechało wczoraj na pierwszy turnus kolonijny do Lądka Zdroju. Będą tam do 10 lipca. To wypoczynek organizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach projektu pn. „Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim”. Mówi  Daniel Palimąka z Gabinetu Marszałka.

Mają bardzo ciekawy program i jestem przekonana, że wyjazd będzie dla nich dużą atrakcją – opowiada Małgorzata Leśniewska z Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie.

Regionalny Ośrodek polityki Społecznej w Opolu planuje jeszcze osiem kolejnych turnusów wypoczynku podczas tych wakacji – łącznie pojedzie na kolonię około 600 dzieci i młodzieży.

ROPS przygotowuje także turnusy półkolonijne w 18 gminach województwa opolskiego. Pierwsze rozpoczną się jeszcze w drugiej połowie lipca, a weźmie w nich około pół tysiąca dzieci z Ukrainy, przebywających w województwie opolskim.

Przypomnijmy – w ramach RPO samorząd województwa przeznaczy prawie 13 milionów złotych (z czego 11 milionów złotych z UE) w regionie na realną i najpotrzebniejszą pomoc osobom i rodzinom uciekającym przed wojną na Ukrainie.

W ramach projektu, który jest realizowany przez samorząd województwa wraz z gminami, będzie m.in. około 5,5 miliona złotych na remont i wyposażenie mieszkań dla uchodźców – do projektu przystąpiło 18 gmin, w których w sumie wyremontowane zostaną 53 lokale, w których znajdzie się miejsce dla około 200 osób.

Na usługi integracyjne dla dzieci i młodzieży jest około 3 milionów złotych – to właśnie półkolonie i kolonie w Lądku Zdroju, Jarosławcu i Wiśle.  No i wreszcie na kursy języka polskiego w ramach projektu jest  ponad 370 tysięcy złotych. Chęć uczestnictwa w nich zgłosiło już 430 osób z 16 gmin w regionie.