Ruszyły konsultacje dotyczące Parku Kulturowego

Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące utworzenia w Raciborzu Parku Kulturowego – na objętym nim obszarze obowiązywać mają szczególne przepisy dotyczące chociażby umieszczania reklam, szyldów czy banerów. Ma to na celu uwypuklenie wartości architektonicznych i zabytkowych budynków leżących wewnątrz Parku Kulturowego. Mieszkańcy swoje uwagi w tej sprawie mogą zgłaszać do raciborskiego magistratu za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej do 18 marca. Jeśli uda się przeprowadzić cała procedurę, Racibórz będzie piątym miastem w Polsce, w którym obowiązywać będzie Park Kulturowy.