Ruszyło głosowanie w ramach Budżetu Marszałkowskiego

Od dziś można oddawać swoje głosy na inicjatywy zgłoszone do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Uprawniony do głosowania jest każdy mieszkaniec województwa – do dyspozycji głosujący mają cztery głosy – jeden można oddać na inwestycje o charakterze ogólnowojewódzkim, jak na przykład rewitalizacja parków przy szpitalu psychiatrycznym w Rybniku czy rewaloryzacja kompleksu dydaktycznego Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, a trzy na jedną bądź kilka inwestycji lokalnych. Głosowanie potrwa do 30 listopada na stronie internetowej go.slaskie.pl