Ruszyło Centrum Przemysłu 4.0 Politechniki Śląskiej

Na Politechnice Śląskiej uruchomiono Centrum Przemysłu 4.0 Jego zadaniem jest prowadzenie działalności badawczej, wdrożeniowej, szkoleniowej i edukacyjnej a także opracowywanie i rozwój innowacyjnych technologii Przemysłu 4.0.

Także generowanie know-how oraz własności intelektualnej, pozyskiwanie aparatury umożliwiającej prowadzenie badań i działalności edukacyjnej w celu podnoszenia wiedzy praktycznej polskiej kadry specjalistycznej. Mówi dyrektor nowej jednostki Andrzej Solwaty.

Przemysł 4.0 jest potężną zmianą, to zmiana wielu składowych wytwarzania, nowe rozwiązania produktów, nowa architektura produktów, nowe systemy wytwórcze czy nowoczesne modele biznesowe.

Działalność Centrum Przemysłu 4.0 Politechniki Śląskiej będzie obejmować zasięg nie tylko krajowy, ale również międzynarodowy.