Ruszyła akcja “Płytka Wyobraźnia”

Rocznie kilkadziesiąt osób w Polsce staje się kalekami z powodu nieodpowiedzialnego zachowania nad wodą, a w szczególności skoków na główkę. WOPR, co roku prowadzi akcję społeczną „Płytka wyobraźnia”.  Ma ona na celu ostrzeżenie młodych osób przed nierozważnymi i często tragicznymi w skutkach skokami do wody. Mówi prezes WOPR w Raciborzu Piotr Krużołek.

W najlepszym wypadku jest to wózek inwalidzki do końca życia, ponieważ dochodzi do porażenia czterokończynowego.

WOPR przy aktywnej współpracy jednostek Straży Miejskiej, Policji dociera do młodych osób i uświadamia, że jeden nierozważny skok może na zawsze zmienić ich życie.