Rafako samodzielnie podejmuje decyzję w sprawie budowy bloku w Jaworznie

awq

Rafako jako lider konsorcjum jest uprawnione do podejmowania samodzielnych decyzji oraz reprezentowania konsorcjum w związku z Projektem Jaworzno. Udział firmy w tym projekcie wynosi 99 procent. – Mostostal Warszawa uczestniczy w tym przedsięwzięciu jedynie formalnie – mówi wiceprezes Rafako, Edward Kasprzak.

Przypomnijmy, postępowanie służące wyłonieniu wykonawcy inwestycji trwało blisko trzy lata złożono cztery oferty. Najtańszą ofertę złożyło chińskie konsorcjum CNEEC/COVEC. Na drugim miejscu pod względem ceny była zwycięska oferta konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa.