Ruszył drugi etap budowy przydomowych oczyszczalni

oczy

W Pietrowicach Wielkich rozmawiano o unikatowym nie tylko w skali kraju, ale również Europy rozwiązaniu jakim jest tutaj gospodarka wodno-ściekowa. Unikatowe ponieważ udało się zamontować prawie w całej gminie przydomowe oczyszczalnie ścieków w technologii SBR. Na dzień dzisiejszy powstało tu 1170 takich oczyszczalni. Obecnie ruszył drugi etap inwestycji dofinansowanej przez WFOŚiGW w Katowicach. Mówi wójt Pietrowic Wielkich, Andrzej Wawrzynek.

Mieszkańcy za ścieki płacą ryczałtem.

Na potrzeby sprawnego działania oczyszczalni powstało laboratorium, w którym badana jest czystość ścieków, analiza i szybka diagnoza ewentualnego problemu.