Rusza rekrutacja przedszkolna w gminie Godów

18 stycznia ruszy rekrutacja do przedszkoli na terenie gminy Godów. Jako pierwsi deklaracje składać będą rodzice dzieci już uczęszczających do którejś placówki, dla pozostałych rekrutacja ruszy 25 stycznia i potrwa do 14 lutego. Rekrutacja uzupełniająca ruszy 5 marca.

Poniżej tabelka ze szczegółowym harmonogramem rekrutacji: