Rusza likwidacja niebezpiecznego azbestu

Kuźnia Raciborska pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na utylizację azbestu. Władze gminy liczą na to, że uda się w bezpieczny sposób zlikwidować około 70 ton płyt azbestowych zalegających na dachach mieszkańców gminy. Mówi zastępca burmistrza Sylwia Brzezicka –Tesarczyk.

Na utylizację azbestu gmina pozyskała ponad 50 tysięcy złotych.