Rusza likwidacja azbestu w Raciborzu

Miasto Racibórz otrzymało środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na likwidację azbestu. W ramach projektu planowane jest usunięcie elementów zawierających azbest z 97 budynków zlokalizowanych na terenie miasta. Wysokość dofinansowania to ponad 1,4 mln zł, całkowita wartość projektu wynosi 1,5 mln zł.