Rusza budowa raciborskiego odcinka drogi Racibórz – Pszczyna

Rusza budowa raciborskiego 8-kilometrowego odcinka drogi Racibórz-Pszczyna, wschodniej obwodnicy Raciborza. Firma Strabag Infrastruktura Południe wykona inwestycję za niespełna 300 mln zł. Mówi prezydent Raciborza Dariusz Polowy:

prace mają ruszyć z dwóch stron – od Miedoni na wysokości bazy firmy Chempest w kierunku Ulgi i z drugiej strony, od skrzyżowania z Rybnicką-Piaskową . Prezydent zapewnia że inwestycja nie będzie uciążliwa dla użytkowników dróg:

Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Prace finansuje Śląski Urząd Marszałkowski przy wsparciu UE. Droga ma być gotowa początkiem 2022 roku.

Inwestycja obejmuje:

– budowę nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935 na odcinku o długości ok. 7,83km,
– budowę węzłów i skrzyżowań na połączeniu z innymi drogami, m.in.:
– budowę obiektów inżynierskich oraz przepustów,
– budowę odwodnienia drogi (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, sączki podłużne),
– budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym budowę zbiorników zastępczych dla płazów,
– budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej, w tym:
– przebudowę sieci trakcyjnej na skrzyżowaniu z linią kolejową nr 151,
– wycinkę drzew i krzewów i nasadzenia,
– budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu