Rozpoczyna się przebudowa DW 929

foto: UMWŚ

Rusza przebudowa Drogi Wojewódzkiej 929 od granicy Rybnika do skrzyżowania z Drogą Wojewódzką 932 w Świerklanach. Inwestycja pochłonie ponad 56 mln zł. Całość inwestycji jest finansowana z budżetu Województwa Śląskiego. Czterokilometrowy odcinek drogi zostanie rozebrany i wybudowany od nowa. Nowa jezdnia będzie miała szerokość siedmiu metrów i zostanie przystosowana do nacisku osi wynoszącego 11,5 tony. Przebudowa potrwa do końca przyszłego roku.

Oprócz rozbiórki dotychczasowej konstrukcji drogi i budowy nowej, wykonawca wybuduje chodniki, zjazdy do posesji, zatoki autobusowe, nowy system odwodnienia drogi, w tym osadniki i zbiornik retencyjno-filtracyjny i przepusty.

Przebudowanych zostanie 18 skrzyżowań i instalacje infrastruktury technicznej, tj. linie energetyczne, wodociągi, gazociągi i kanalizacja sanitarna. Wybudowane zostaną także urządzenia bezpieczeństwa ruchu, znaki drogowe, tablice informacyjne, sygnalizacja świetlna oraz oświetlenie.

Obecnie droga jest w bardzo złym stanie. Stan nawierzchni na długości prawie 3 km jest oceniany jako „krytyczny”. Nawierzchnia jest zdeformowana, w wielu miejscach odwodnienie nie działa sprawnie, co powoduje zalewanie drogi, powstawanie przełomów i zapadanie się jezdni. Brakuje sygnalizacji świetlnej, zatok autobusowych, odpowiedniego oświetlenia i segregacji ruchu drogowego, czyli poboczy, przejść dla pieszych.

Natężenie ruchu na drodze to 5,8 tys. pojazdów/dobę i jest wyższe niż w całej sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, które wynosi 4,9 tys. pojazdów na dobę. Znaczenie drogi wzrosło po uruchomieniu autostrady A1, przez co stała się elementem bazowej sieci TEN-T, uznawanej przez Unię Europejską za istotny element systemu komunikacyjnego.

Po przebudowie DW 929 między Rybnikiem a Świerklanami będzie spełniała najwyższe parametry techniczne. Zakładana trwałość wynosi 50 lat. Spadną koszty bieżącego utrzymania drogi z uwagi na zastosowanie najnowszego asfaltu do nawierzchni.