Rozpoczęła się termomodernizacja laboratorium

Od modernizacji obiektów Oddziału Pediatrycznego i laboratorium analitycznego Szpitala w Rydułtowach rozpoczęła się kolejna inwestycja Powiatu Wodzisławskiego w ekologiczne ciepło współfinansowana ze środków unijnych. Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. pozyskał na ten cel ponad 6 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Szacowana całkowita wartość inwestycji w PPZOZ  to ok. 9,5 mln zł. – Dzięki tym środkom będzie można m.in. docieplić budynki w obu lokalizacjach – zarówno w Wodzisławiu Śl., jak i Rydułtowach. To zaś przyniesie wymierne korzyści i ekologiczne, i finansowe dla PPZOZ. Wiadomo zaś, że każde wsparcie naszych szpitali jest na wagę złota – tłumaczy Leszek Bizoń, starosta wodzisławski, który zabiegał u władz województwa o środki dla PPZOZ na ten projekt.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w obu szpitalach zostaną przeprowadzone prace termomodernizacyjne ograniczające straty ciepła oraz podnoszące sprawność instalacji centralnego ogrzewania. W ich ramach zarówno w Rydułtowach, jak i w Wodzisławiu Śląskim docieplone zostaną stropodachy i ściany zewnętrzne. Wymieniona zostanie też stolarka okienna i drzwiowa. Na sieci centralnego ogrzewania zamontowane zostaną z kolei układy pomiarowe i automatyka pogodowa regulująca temperaturę na sieci.

Dodatkowo w obydwu szpitalach prowadzona będzie modernizacja zewnętrznej sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej poprzez wymianę rurociągów i ich izolacji oraz modernizację pomieszczeń węzłów cieplnych wraz z wymianą wymienników ciepła. Szpital w Rydułtowach zyska także nową kotłownię zapasową (stara zostanie zlikwidowana) wraz z węzłem cieplnym wysokich parametrów. Efektem działań będzie spadek zużycia energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji budynków.

Poza obiektami Oddziału Pediatrycznego i laboratorium szpitala w Rydułtowach, gdzie już ruszyły prace, jeszcze w tym miesiącu planowane jest rozpoczęcie robót w budynkach administracji w Wodzisławiu Śl. i w Rydułtowach. Zgodnie z harmonogramem następne w kolejności są obiekty byłego Oddziału Neurologii w Wodzisławiu Śl., stacji Pogotowia Ratunkowego w Rydułtowach oraz byłego klubu opieki nad dziećmi w Wodzisławiu Śl. W tym samym czasie rozpocznie się modernizacja węzła cieplnego w szpitalu w Wodzisławiu Śl. Późną wiosną przyszłego roku planowane są prace w budynku warsztatu i archiwum w Rydułtowach. Na koniec ekipy remontowo-budowlane wkroczą do budynku byłego Oddziału Chorób Wewnętrznych nr 1 w Wodzisławiu Śl. – wylicza Anita Wardzyk-Kulińska, zastępca dyrektora PPZOZ ds. Ekonomiczno-Administracyjnych.

W sumie w ramach projektu poddanych termomodernizacji zostanie aż 17 tys. metrów kwadratowych powierzchni obiektów szpitalnych. W rezultacie emisja gazów cieplarnianych obniżona zostanie o 942,5 tony równoważnika CO2. O 600 kg rocznie ograniczona zostanie z kolei emisja pyłu PM10. Roczne oszczędności na użytej przez szpitale energii cieplnej sięgną poziomu prawie 10 tys. GJ (gigadżuli), czyli 2,7 mln kWh/a.