Rozmowy o wodzie. Polsko – Czesko – Słowackie spotkanie robocze w Kuźni Raciborskiej

kuznia_urzad_front

Przedmiotem była dyskusja na temat bilansu wody i stanu zaawansowania Studium Wykonalności dla projektu Dunaj – Odra – Łaba. Poza tym rozmawiano o nowej strategii w zakresie drogi wodnej E30.

– Myślę, że to jest dobre miejsce. Śląsk to region, który w decydujący sposób dotknęła w tym roku susza i warto rozmawiać przede wszystkim o wodzie – mówi zastępca burmistrza Kuźni Raciborskiej, Gabriela Tomik:

Na dziś funkcjonuje już Polsko – Czeska współpraca klastrów, które w niedługim czasie powiązane zostaną umową międzynarodową w zakresie działań wodnych.