Rozmowy o reorganizacji szkolnictwa w Raciborzu

mechanik

W raciborskim Zamku odbyło się dziś (07.05) kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące koncepcji reorganizacji szkolnictwa zawodowego w powiecie raciborskim. Przypomnijmy, od 1 września 2015 roku na bazie obecnych pięciu szkół mają powstać dwie placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego. Starostwo zamierza bardziej skorelować oczekiwania pracodawców do możliwości systemu edukacji ponadgimnazjalnej. – Chcemy już na samym początku edukacji wskazać pracownika młodocianego, którego ja, jako pracodawca będę miał u siebie, będę szkolił, a następnie go zatrudnię – tłumaczy wicestarosta Marek Kurpis.

– Ma to stworzyć większą możliwość współpracy z pracodawcami, jeśli chodzi o kierunki najbardziej potrzebne – dodaje wicestarosta.

– A z tym jest już gorzej – mówi dyrektor Zespołu Szkól Mechanicznych w Raciborzu Sławomir Janowski.

Reorganizacja, która ma być przeprowadzona ma na celu jeszcze bardziej rozpropagować kształcenie zawodowe, bo brakuje rąk do pracy. Duży wpływ ma na to niż demograficzny.

Do utworzonego CKZiU przeniesieni zostaną nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi z połączonych placówek oświatowych. Zmiany mają dotyczyć również dyrektorów, jak i wicedyrektorów.