Rozmowy o OZE w Raciborzu

oze

W Pałacyku Rafako odbyła się konferencja pt. „Odnawialne Źródła Energii”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele, samorządów, wojewódzkiego i narodowego funduszu ochrony środowiska oraz prezesi spółdzielni mieszkaniowych z terenu śląska. Rozmawiano o możliwościach pozyskania środków dla dużych podmiotów na urządzenia produkujące zieloną energię. Jednym z prelegentów był prezydent Raciborza Mirosław Lenk, który przedstawił działania, jakie miasto podejmuje na rzecz ograniczenia niskiej emisji. – Na dwa i pół tysiąca samorządów w Polsce Racibórz, to jeden promil, jeśli chodzi o zieloną energię – mówi prezydent.

– Nadchodzi ciężki okres, bo w ostatnich latach spadło tempo rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce – tłumaczy Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej

Konferencja miała na celu podjęcie dyskusji na temat OZE i możliwościach ich wykorzystania w obiektach publicznych oraz mieszkalnictwie.