Rozmowy o czystym powietrzu w Rybniku

„AIR TRITIA – czyste powietrze w sercu Europy“ – to tytuł konferencji, która odbywać się będzie on-line w najbliższy wtorek. Projekcie uczestniczy m.in. miasto Rybnik. Konferencja skupi się na przyczynach zanieczyszczenia powietrza, a także na wybranych strategiach i metodach rozwiązania problemu, które uznaje się za efektywne dla środowiska i zdrowia ludzi, także z perspektywy społeczno-ekonomicznej. O szczegółach mówi Agnieszka Skupień z urzędu miasta w Rybniku.

W programie bierze udział pięć miast: Rybnik, Opole, Opawa, Ostrawa i Żylina.

Celem projektu „AIR TRITIA”, realizowanego w ramach unijnego programu Interreg Europa Środkowa, jest poprawa zdolności zarządzania jakością powietrza w sektorze publicznym na pograniczu czesko-polsko-słowackim, dzięki stworzeniu i wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi modelowania zanieczyszczenia powietrza.

Zanieczyszczone powietrze jest jednym z głównych wyzwań, z którym zmagają się przedstawiciele europejskich regionów. Zawarte w nim substancje szkodliwe mają negatywny wpływ na ludzkie zdrowie, a przez to generują szereg kosztów społecznych oraz ekonomicznych. Granice państw nie są barierą dla zanieczyszczonego powietrza i dlatego niezbędne jest opracowanie instrumentów, strategii oraz procedur mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia w skali międzynarodowej.

Projekt AIR TRITIA dotyczy ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza w zurbanizowanych obszarach działania stowarzyszenia TRITIA. Ma on na celu zwiększenie zdolności zarządzania jakością powietrza dla sektora publicznego poprzez opracowanie jednolitej bazy danych informacji przestrzennej, wprowadzając równocześnie nowe narzędzia do zarządzania i prognozowania zanieczyszczenia oraz strategii jakości powietrza. Projekt jest realizowany w ramach programu Interreg Central Europe, współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR).