Rozmowy o biznesowym wykorzystaniu pogranicza. Konferencja w Pałacyku Rafako

Skuteczne wykorzystywanie potencjału miasta przygranicznego w biznesie – to temat debaty zainicjowanej przez raciborskich radnych – Michała Fitę oraz Annę Szukalską. Podstawowym założeniem spotkania było wysłuchanie doświadczeń lokalnych przedsiębiorców oraz określenie pól współpracy.

Spotkanie w ubiegłym tygodniu zostało zorganizowane w pałacyku Rafako przy Łąkowej. Wziął w nim udział również wiceminister sprawiedliwości Michał Woś:

W spotkaniu uczestniczyło prawie 30 osób. Rozpatrywali różne modele biznesowe konkurujące na rynkach międzynarodowych oraz gałęzie gospodarki, które szczególnie mogą skorzystać na przygranicznej współpracy:

Uczestnicy uzgodnili, że na podstawie wspólnego rozeznania zostaną rozpoczęte projekty rozwoju raciborskiego biznesu z wykorzystaniem możliwości przygranicznego położenia. Pomogą w tym kolejne debaty z przedsiębiorcami.