Rozmowy o biznesie przy kawie. Kolejne spotkanie Inkubatora Przedsiębiorczości

Zarządzanie czasem w firmie, ustalanie priorytetów – takie zagadnienia były serwowane na śniadaniu biznesowym w Raciborzu. Taką formułę miało szkolenie przeprowadzone przez eksperta Tomasza Markowskiego.

Raciborski Inkubator Przedsiębiorczości zorganizował kolejne spotkanie dla przedsiębiorców. Prelegentem był Tomasz Markowski – psycholog, trener sprzedaży, konsultant biznesowy, menedżer i przedsiębiorca. W życiu zawodowym łączy dwie funkcje – z jednej strony skutecznie zarządza własnym biznesem, z drugiej pomaga innym – szkoląc i instruując.

Rano, w czasie gdy Racibórz żył własnym życiem, w pubie przy Batorego trwały biznesowe rozmowy. – Zaczęliśmy od krótkiego wykładu o tym, jak zarządzać sobą w czasie – mówi Emil Nagalewski z rybnickiego Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych. – Mamy też nowe osoby, które wcześniej nie brały udziału w naszych spotkaniach – słyszymy. Okazuje się, że spotkania przynoszą pierwsze skutki. – Widzimy je między osobami, które przychodzą na nasze spotkania – osoby zaczynają z sobą współpracować – mówią organizatorzy.

Serwowane podczas śniadań biznesowych informacje mają sprzyjać interesom, pierwszym relacjom między firmami i klientami, mają też ułatwić prowadzenie firmy i zarządzanie nią. W piątkowym spotkaniu wzięło udział ponad dwudziestu przedsiębiorców.