Rozmawiali o kondycji szpitali w województwie

W Kędzierzynie-Koźlu odbył się Konwent Starostów Powiatów Województwa Opolskiego.
W starostwie rozmawiano o sytuacji w służbie zdrowia. Starostowie, którzy nadzorują szpitale powiatowe na Opolszczyźnie kolejny raz mocno zaapelowali o zwiększenie nakładów na jednostki. Mówi starosta Małgorzata Tudaj.

– Brakuje pieniędzy, personelu pielęgniarskiego, lekarskiego oraz ratowników. Nasz samorząd robi co może, mamy podpisane porozumienia z uczelniami, ale to za mało, musimy rozwiązywać te problemy na poziomie rządowym.

W konwencie wzięli udział: wicewojewoda Violetta Porowska, wicemarszałek Roman Kolek, z-ca dyrektora NFZ Beata Cyganiuk oraz dyrektorzy lecznic.