Rozgrywki piłkarskie niższych lig zawieszone

Śląski Związek Piłki Nożnej zdecydował o zawieszeniu rozgrywek na szczeblu lokalnym na czas przywrócenia przez rząd lockdownu.

I tak wszystkie rozgrywki klasy okręgowej, a także klas A, B i C zostają zawieszone do 9 kwietnia. Rozgrywki IV ligi będą mogły być kontynuowane pod warunkiem spełnienia przez kluby wymogów określonych przez rozporządzenie Rady Ministrów.