Rowerem z Dorsten do Rybnika

Do Rybnika dotarła niezwykła wycieczka – 7-osobowa delegacja mieszkańców niemieckiego miasta Dorsten przemierzyła na rowerach ponad 600 kilometrów ze swojej małej ojczyzny do Rybnika.

Mówi Adam Juzek, przewodniczący Koła Przyjaciół Rybnika w Dorsten. Z kolei jadący na czele wyprawy burmistrza tego miasta, Tobias Stockhoff podkreśla, że to nie pierwsza tego typu rowerowa wyprawa do miasta partnerskiego.

Gości z Niemiec przywitał prezydent Rybnika Piotr Kuczera – spotkanie odbyło się w pobliżu jednego z rybnickich rond, nazwanego właśnie Dorsten.

Sympatycy Rybnika w Dorsten liczą teraz na rewizytę, oczywiście również na rowerach.