Rowerem wzdłuż DK 45

Długo zapowiadany fragment ścieżki rowerowej wzdłuż DK 45 między Roszkowem a Zabełkowem coraz bliżej. Gmina Krzyżanowice przygotowuje już dokumentację techniczną całej inwestycji – mówi wójt Grzegorz Utracki.

Ponadto Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje projekt budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Kwiatowej i częściowo Kozielskiej w obrębie Raciborza.