Rowerem po drogach transportu rolnego

Trwa proces scalania gruntów w miejscowościach Krowiarki i Amandów – rolnicy mogą już uprawiać swoje grunty na nowo wydzielonych działkach, teraz trwa wytyczanie nowych dróg dojazdowwych – mówi wójt gminy Pietrowice Wielkie, Andrzej Wawrzynek.

Nowe drogi transportu rolnego służyć będą w przyszłości również jako ścieżki rowerowe, łącząc wszystkie sołectwa w gminie w sieć szlaków dla miłośników jednośladów.