Rośnie liczba składanych wniosków o zasiłek pogrzebowy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w drugiej połowie tego roku przyjmuje o kilkanaście procent więcej wniosków o zasiłki pogrzebowe niż w roku 2019. Jak mówi Sebastian Szczurek z opolskiego oddziału ZUS, skalę wzrostu najlepiej widać na podstawie danych z całej Polski.

Ogólnopolskie dane ZUS z września i października tego oraz minionego roku wskazują na 11 procentowy wzrost wypłaconych zasiłków pogrzebowych. Tendencja ta dotyczy kraju ale też województwa opolskiego. Rok temu, we wrześniu i październiku ZUS wypłacił w Polsce 56,3 tys. zasiłków pogrzebowych. W tych samych miesiącach tego roku – już 62,3 tys. Na Opolszczyźnie analogicznie 1536 i 1607, a to wzrost o 4,4 proc.

ZUS w Opolu prognozuje, że ostatecznie w tym roku wypłaci więcej zasiłków pogrzebowych niż ubiegłym roku, kiedy rozpatrzył 8945 spraw. Od stycznia do końca listopada 2020 r. ZUS w regionie zrealizował już 8829 tych świadczeń.

– Wyraźny wzrost wpływu wniosków o wypłatę zasiłku pogrzebowego notujemy w drugiej połowie tego roku. W pierwszym półroczu wypłaciliśmy 4614 zasiłków pogrzebowych. To – nieznacznie – ale jednak mniej w porównaniu do pierwszego półrocza 2019 roku, gdy rozpatrzyliśmy 4680 takich spraw – Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy ZUS w regionie.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje po śmierci osoby, która była ubezpieczona w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub miała między innymi przyznaną emeryturę, rentę bądź emeryturę pomostową. O zasiłek pogrzebowy można również wystąpić po śmierci osoby, która zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego już po ustaniu ubezpieczenia. Również po śmierci osoby, która pobierała świadczenie przedemerytalne czy zasiłek przedemerytalny. Dodatkowo po osobie, która zmarła nie mając przyznanej emerytury lub renty lecz w dniu zgonu spełniała warunki do jej uzyskania. Co istotne dla wnioskodawcy, zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu.