RIO i wojewoda zadecydują o realizacji budżetu Raciborza

Podczas ostatniej sesji raciborskiej Rady Miasta złamano prawo – mówił wczoraj na konferencji prasowej prezydent Dariusz Polowy. Chodzi o głosowanie nad poprawkami do budżetu – radni przyjęli uchwałę, wykreślając jednak spośród ujętych w niej pozycji te mówiące o zabezpieczeniu pieniędzy na budowę boiska przy ulicy Srebrnej.

Oznacza to przekroczenie przez Radę Miasta swoich uprawnień. Prezydent zapowiada przekazanie sprawy do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz nadzoru prawnego wojewody śląskiego.

Tym samym do czasu wydania orzeczenia przez organa nadzorcze, wstrzymane zostały zawarte w problematycznej uchwale decyzje między innymi o dofinansowaniu organizacji punktów szczepień w mieście, przeprowadzeniu nowego konkursu grantowego dla LKS-ów czy remontów ulic Bema i Rodziewiczówny.