RIG podsumowała Gwiazdkę Serc

gwiazdka

Raciborska Izba Gospodarcza uzbierała z koncertu charytatywnego „Gwiazdka Serc” ponad 30 000 zł.

Kwota przeznaczona zostanie między innymi na dofinansowanie rehabilitacji uczniów szkół podstawowych oraz na obóz dla uczniów z rodzin o bardzo niskim statusie materialnym. Dzięki Gwiazdce Serc zostanie dofinansowana sala do terapii i zabawy dla dzieci niepełnosprawnych. Środki pieniężne zostaną również przekazane na sfinansowanie ciepłych posiłków dla uczniów oraz ufundowania stypendia dla uczniów z Zasadniczych Szkół Zawodowych z Raciborza za dobre wyniki w nauce. Do tej pory udało się uzbierać już łącznie ponad 380 tysięcy zł.
Przekazanie środków odbędzie się 9 marca w Hotelu Racibor.