Rewitalizacja szansą dla miast i gmin

Urząd Marszałkowski województwa opolskiego przygotował serie warsztatów dla samorządowców w sprawie rewitalizacji miast i gmin.

Pieniądze na ten cel pochodzą z programów Unii Europejskiej – wkrótce ma się rozpocząć nabór wniosków do kolejnej ich edycji – mówił w trakcie warsztatów marszałek województwa, Andrzej Buła.

Programu umożliwiają nie tylko przebudowę dróg czy infrastruktury, ale też remonty obiektów zabytkowych likwidację tak zwanej niskiej emisji. Do tej pory program przewidziany był jedynie dla miast, od tej edycji będą mogły z niego korzystać również gminy wiejskie.