Remont roszarni w Tworkowie bardziej skomplikowany niż zakładano

Trwa remont budynku dawnej roszarni w Tworkowie w gminie Krzyżanowice.

Gmina szuka teraz dodatkowych pieniędzy na naprawy, które nie były ujęte w pierwotnej wersji harmonogramu zadań do wykonania – mówi wójt Grzegorz Utracki.

Pieniądze na dodatkowe remonty mają pochodzić z polsko-czeskiego funduszu, w ramach którego rewitalizowany jest cały obiekt.