Rektor raciborskiej uczelni w prezydium EURASHE

Jej Magnificencja Rektor PWSZ w Raciborzu Ewa Stachura została wybrana do prezydium EURASHE na dwuletnią kadencję. EURASHE to organizacja, która zrzesza rektorów szkół zawodowych oraz inne instytucje zajmujące się kształceniem praktycznym na poziomie wyższym. Prezydium liczy 9 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Spotkanie miało miejsce w Tallinie, w Estonii:

EURASHE ma na celu wspieranie rozwoju wyższego szkolnictwa zawodowego w Europie poprzez tworzenie odpowiednich rozwiązań prawnych, promowanie dobrych praktyk w zakresie kształcenia zawodowego, inicjowanie i ułatwianie współpracy między członkami organizacji oraz wymianę doświadczeń i uświadamianie przyszłym studentom, że wyższa szkoła zawodowa daje szerokie perspektywy:

Organizacja EURASHE ma ważny głos doradczy w sprawach szkolnictwa wyższego na forum Komisji Europejskiej.