Rekordowa frekwencja w jastrzębskim Budżecie Obywatelskim

Aż 9,5 tysiąca osób wzięło udział w głosowaniu w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego w Jastrzębiu-Zdroju.

Najwięcej głosów otrzymał projekt budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej numer 18. Ponadto każde z sołectw wybrało swoją lokalną inwestycję – powstaną tam między innymi nowa siłownia pod chmurką, plac zabaw dla dzieci czy park trampolin.

Poniżej pełna lista zadań wyłonionych do realizacji w 2022 roku:

W osiedlach i sołectwach zostaną zrealizowane następujące projekty:

 • Osiedle Arki Bożka – „Skok do przodu dla osiedla Arki Bożka” (78.381,00 zł)
 • Osiedle Barbary – „Park trampolin ziemnych” (109.368,00 zł)
 • Osiedle Bogoczowiec – „Remont chodnika przy ul. Bogoczowiec i wykonanie dwóch miejsc postojowych” (36.654,00 zł)
 • Osiedle Chrobrego – „Zielona klasa” (68.399,00 zł)
 • Osiedle Gwarków – „Outdoor gym” (91.860,00 zł)
 • Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne – „Budowa Rodzinnego Placu Rekreacyjnego” (120.000,00 zł), „Zakup 160 krzeseł i 30 stołów bankietowych” (25.000,00 zł) oraz „Zakup Tablic Informujących o Dojeździe do Posesji” (4.800,00 zł)
 • Osiedle Morcinka – „Poćwicz na Morcinku – rozbudowa i modernizacja parku STREET WORKOUT przy ul. Krakowskiej” (60.872,00 zł)
 • Osiedle Pionierów – „TOR treningowy OCR & Ninja \ Małpi Gaj” (79.900,00 zł) oraz „Wykonanie oświetlenia na ul. Gołębiej” (30.000,00 zł)
 • Osiedle Przyjaźń –„Montaż i instalacja (oraz obsługa) monitoringu boiska w jarze pomiędzy ul. Moniuszki i Kopernika na os. Przyjaźń” (40.000,00 zł)
 • Osiedle Staszica –  „Remont chodnika i zabudowa ławek” (53.000,00 zł) oraz „Zakup i montaż 8 szt. ławek na terenie III LO” (16.000,00 zł)
 • Osiedle Tuwima – „Remont odcinka ul. Stokrotek” (29.160,00 zł)
 • Osiedle Zdrój – „Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw dla dzieci na terenie Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju im. dra Mikołaja Witczaka” (134.481,00 zł)
 • Osiedle Zofiówka – „Zasadzenie krokusów – przygotowanie podłoża poprzez uzupełnienie ziemi urodzajnej, zakup cebul krokusów, posadzenie” (16.000,00 zł) oraz „Remont chodników” (40.000,00 zł)
 • Sołectwo Borynia – ”Remont nawierzchni ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju do wysokości posiadanych środków (cd)” (120.569,00 zł)
 • Sołectwo Bzie – „Sprawnościowy plac zabaw” (230.042,00 zł)
 • Sołectwo Moszczenica – „Wykonanie asfaltu na drodze gminnej” (117.000,00 zł)
 • Sołectwo Ruptawa-Cisówka –„ Oświetlenie ul. Hugona Kołłątaja (16f do 67)” (170.000,00 zł) oraz „Budowa korytek odwadniających” (41.640,00 zł)
 • Sołectwo Skrzeczkowice –„Remont nawierzchni ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju do wysokości posiadanych środków (cd)” (59.120,00 zł)
 • Sołectwo Szeroka – „Budowa oświetlenia ul. Henryka Sławika – odcinek do boiska” (25.000,00 zł), „Remont rowu przydrożnego ul. Gagarina od 32 w stronę przejazdu kolejowego” (77.000,00 zł), „Budowa oświetlenia ul. Gagarina od nr 71f – 77c” (35.000,00 zł), „Zakup butów gumowych specjalistycznych dla potrzeb drużyny OSP – Szeroka ul. Gagarina 130” (5.000,00 zł) oraz „Zakup oraz zabudowa tablic informacyjnych z nazwą ulicy i numerami domów” (3.250,00 zł).

Łączna kwota wszystkich zadań wybranych do realizacji w roku 2022 wynosi 2.437.496,00 zł.

W tym roku padła rekordowa liczba głosów. Na zadania ogólnomiejskie oddano ich łącznie 6168, z czego ważnych było 5713. 5550 głosów oddano w sposób tradycyjny, a 618 za pośrednictwem internetu. W głosowaniu na zadania osiedlowe/sołeckie łącznie oddano 3313 głosów, z czego 3042 to głosy ważne.

Najczęściej popełnianymi błędami podczas głosowania były: brak podpisu, brak dołączonej zgody opiekuna prawnego (w przypadku głosowania przez osoby niepełnoletnie) oraz wskazanie dwóch lub więcej zadań do realizacji (oddanie głosu) na jednej karcie.