RCKiK organizuje event “Bo tętni w nas dobro”

Zbliża się Światowy Dzień Krwiodawcy. Z tej okazji Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu organizuje event regionalny pod nazwą „Bo tętni w nas dobro”. Wydarzenie zaplanowano na poniedziałek 13 czerwca na Rynku w Raciborzu w godzinach od 10.00 do 15.00.

Nazwa eventu jest jednocześnie hasłem wiodącym ogólnopolskiej kampanii społecznej promującej honorowe krwiodawstwo, pn. „Twoja krew, moje życie”, realizowanej zgodnie z programem polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021–2026”.

W ramach ww. eventu przewidziano, możliwość oddania krwi w ambulansie, ściankę do zdjęć z motywem serca nawiązująca do hasła wydarzenia: „Bo tętni w nas dobro”, na tle której uczestnicy eventu będą mogli samodzielnie wykonać fotografie, opublikować i oznaczyć je poprzez użycie opisu: #botetniwnasdobro w mediach społecznościowych, samodzielne wykonanie gadżetów-pinsów z hasłem „Bo tętni w nas dobro”, również z opcją personalizacji.