RCK “Feniks” wznawia zajęcia dla najmłodszych

Od najbliższego wtorku, 9 czerwca, dzieci i młodzież będą mogły ponownie brać udział w zajęciach grupowych organizowanych przez Rydułtowskie Centrum Kultury Feniks. Jak mówi dyrektor placówki, Janina Chlebik – Turek, sukcesywnie przywracane będą wszystkie zajęcia tematyczne.

Udział młodzieży w zajęciach możliwy będzie jedynie po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu i udzieleniu przez rodzica pisemnej zgody.