Razem po nowe autobusy

Powiaty raciborski i wodzisławski łączą siły by wspólnie zadbać o ekologie – oba samorządy podpisały list intencyjny dotyczący wspólnego zakupu sześciu nowych, w pełni ekologicznych autobusów komunikacji zbiorowej.

Oba samorządy planują wspólnie ubiegać się o dofinansowanie zakupu tych pojazdów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. W planach jest również zdobycie przez oba powiaty finansowania na kilka inwestycji infrastrukturalnych, między innymi na termomodernizację CKZiU nr 1 w Raciborzu i Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach.

Oba powiaty przygotują też fiszki projektowe, które mają umożliwić ubieganie się o unijne dofinansowanie.