RAFAKO zawarło porozumienie o współpracy

RAFAKO S.A. i Pinggao Group Co., Ltd. zawarły porozumienie o współpracy w zakresie wspólnej realizacji projektów. Na mocy zawartego porozumienia przedsiębiorstwa zobowiązały się do wspólnego uczestniczenia w przetargach na projekty, które są dla obu stron interesujące, ale trudne do samodzielnej realizacji. W tym celu zamierzają powołać dedykowane zespoły i udostępniać sobie wzajemnie posiadane zasoby, by razem realizować pozyskane projekty. Firmy planują także wspólne przygotowywanie dokumentacji i wymianę know-how.

Cieszymy się z pozyskania w Polsce tak doświadczonego partnera, z którym będziemy mogli wspólnie realizować projekty, które wymagają współpracy dwóch silnych firm – powiedział Li Xiao – General Manager of Pinggao Group na rynek polski – Deklarujemy pełną gotowość na szeroką współpracę a zarazem wsparcie w obszarze technicznym, sprzętowym oraz finansowym – dodał. Porozumienie w szczególności ma dotyczyć branży energetycznej, ale strony nie wykluczają też współpracy przy innych projektach.

– To porozumienie znacząco poprawia nasze możliwości ofertowania, nasz chiński partner zobowiązuje się bowiem do zapewnienia gwarancji finansowych, które w ostatnich latach często stanowiły dla RAFAKO barierę w przystępowaniu do projektów – powiedział Maciej Stańczuk, Wiceprezes Zarządu RAFAKO S.A. – My wnosimy, między innymi, wieloletnie doświadczenie, znajomość rynku energetycznego w Polsce i Europie oraz referencje wymagane do realizacji projektów.

RAFAKO działa na rynku budownictwa energetycznego od ponad 70 lat i jest spółką z wyłącznie z polskim kapitałem. Firma, która zaczynała od produkcji kotłów, następnie realizowała największe inwestycje energetyczne w kraju, jest obecnie nowoczesną, inżynieryjną spółką z własnymi, innowacyjnymi technologiami w ochronie środowiska w energetyce. Strony zakładają, że pierwsze wspólne projekty zrealizują w ciągu roku od zawarcia porozumienia.