RAFAKO z korzystnym wyrokiem sądu

Sąd Okręgowy w Gliwicach odrzucił zażalenia wniesione na postanowienie Sądu Rejonowego o zatwierdzeniu Układu z Wierzycielami. Tym samym Układ zawarty z Wierzycielami w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym w RAFAKO S.A. stał się prawomocny.

Odbyło się także walne zebranie RAFAKO, na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 rok, udzielano absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz powołano członków Rady Nadzorczej, na nową, dwuletnią kadencję.

Uprawomocnienie się decyzji Sądu w przedmiocie zatwierdzenia Układu, pozwoli RAFAKO na powrót do normalnej działalności i umożliwi startowanie w przetargach, a co za tym idzie pozyskiwanie nowych zleceń. Oznacza także, że zgodnie z propozycjami układowymi, spółka rozpocznie realizowanie zobowiązań układowych, w ustalonych wcześniej i zaakceptowanych przez Wierzycieli terminach.

– Czekaliśmy na tę decyzję od pół roku i przyjmujemy ją z ogromną radością, bo dzięki niej RAFAKO, zgodnie z oczekiwaniami, wraca na rynek – powiedział Radosław Domagalski – Łabędzki, prezes zarządu RAFAKO S.A. – Jesteśmy gotowi na nowe wyzwania, RAFAKO to dziś zupełnie inne firma niż przed rokiem, podjęliśmy w ostatnich miesiącach szereg działań naprawczych. Zoptymalizowaliśmy zatrudnienie i strukturę organizacyjną, wypowiedzieliśmy nierentowne kontrakty i przygotowaliśmy RAFAKO do pozyskania Inwestora. Teraz nadszedł dla Inwestorów idealny czas, bo Spółka, która zawsze miała duży potencjał, zyskała także nowe otwarcie.

Zarząd RAFAKO S.A. podjął decyzję o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego we wrześniu ubiegłego roku. Decydującą przesłanką do podjęcia decyzji o rozpoczęciu restrukturyzacji było istotne pogorszenie sytuacji finansowej Spółki, która musiała dokonać istotnych odpisów aktualizujących wartość aktywów, oraz zawiązać rezerwy na przyszłe koszty. Jednak główną przyczyną dawnych kłopotów RAFAKO był brak rentowności na wielu kontraktach, m.in. na budowie elektrowni w Wilnie.