RAFAKO wykona tłocznię gazu w Kędzierzynie

Spółka RAFAKO S.A. podpisała z firmą GAZ- SYSTEM S.A. umowę na wykonanie Tłoczni Gazu Kędzierzyn. Wartość Umowy wynosi łącznie ponad 207 mln zł brutto, z czego udział Spółki wynosi 95%. Termin wykonania to 25 miesięcy od podpisania umowy. To największy podpisany dotychczas przez RAFAKO kontrakt w segmencie ropy i gazu. Jest to też efekt konsekwentnie realizowanej od 2018 roku strategii spółki. W zakresie umowy przewidziano wykonanie prac budowalnych oraz montaż urządzeń dostarczonych przez zamawiającego.

– Pozyskanie tego kontraktu, jest dowodem zaufania zamawiającego do naszych kompetencji poszerzonych o obszar ropy i gazu. Zarazem pokazuje, że także instytucje finansowe wierzą w nasze możliwości w tym zakresie. Na ten kontrakt pozyskaliśmy gwarancję należytego wykonania oraz gwarancję zwrotu zaliczki, o wartości 41.5 miliona złotych, w ramach nowego zaangażowania gwarancyjnego, które zapewnił Spółce mBank – powiedział Jerzy Wiśniewski, Prezes Zarządu RAFAKO S.A.

Tłocznie to niezmiernie istotny element sieci gazowej. Sprężają gaz do odpowiedniego ciśnienia, zapewniają przepływ niebieskiego paliwa przez gazociąg i dostarczanie go odbiorcom. Tłocznia Kędzierzyn ulokowana będzie na styku trzech gazociągów: Zdzieszowice-Kędzierzyn, Tworóg – Kędzierzyn oraz połączenia gazowego Polski z Czechami. Tłocznię będzie można konfigurować na różne kierunki przepływu – można więc będzie zarówno odbierać gaz od południowego sąsiada, jak i wysyłać gaz z Polski do Czech.