Rafako wybuduje kocioł dla Grupy Azoty

podpis4

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. podpisała umowę z RAFAKO S.A. na realizację I etapu inwestycji pod nazwą „ „Nowa Elektrociepłownia w Grupie Azoty ZAK S.A.” Szacowany koszt tej części realizacji wynosi 345 mln zł. RAFAKO S.A. zrealizuje zadanie do końca 2016 roku. Etap II inwestycji zostanie zrealizowany w Grupie Azoty ZAK S.A. w latach 2017-2019.

Nowa Elektrociepłownia będzie współpracować z istniejącą aż do całkowitego wyłączenia i likwidacji istniejących kotłów, co nastąpi ok. 2019 roku. Łączną wartość I i II etapu inwestycji zakłada się na poziomie 600 mln zł.

Należy zaznaczyć, że dla RAFAKO S.A. dzień podpisania kontraktu dla ZAK S.A. jest trzecią ważną datą w tym roku. Dwie pierwsze to uruchomienie realizacji inwestycji w elektrowni Opole oraz Jaworzno. Inwestycja dla Kędzierzyna jest również bardzo ważna ze względu na aspekt społeczny i przyniesie wymierne korzyści związane z nowymi miejscami pracy.