Radni zagłosowali za przyjęciem budżetu

Radni miejscy przyjęli budżet Raciborza na 2020 rok. Planowane dochody w tym roku wyniosą 252 mln zł.,wydatki to 258 mln zł. – Planowany deficyt wyniesie 5, 48 mln zł. i przeznaczony zostanie na spłatę poprzedniego zadłużenia – mówi prezydent miasta Dariusz Polowy.

Wpływy ze sprzedaży majątku gminy oszacowano na 12,5 mln złotych.

Budżet przyjęto 14 głosami za, 8 radnych było przeciwnych.