Radni przesunęli środki na remonty

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Głogówku radni na wniosek burmistrza Piotra Bujaka przeznaczyli 50 tys. zł na niezbędne prace w sołectwie Oracze. O szczegółach mówi burmistrz miasta Piotr Bujak.

Prace te będą zarazem przygotowaniami do dożynek gminnych, które odbędą się na Oraczach na początku września.