Radni przekazali dodatkowe środki na remont wiaduktu

Wiadukt w Koźlu Rogach będzie pogłębiony. Powiat kędzierzyńsko-kozielski miał realizować zadanie w ubiegłym roku, jednak przeciągające się rozmowy z koleją doprowadziły do opóźnienia inwestycji. Radni podczas ostatniej sesji przekazali na ten cel dodatkowe 115 tys. złotych. – Modernizacja przejazdu jest konieczna ponieważ większe pojazdy nie są w stanie tamtędy przedostać się do firm, co powoduje, że ich kierowcy korzystają z wąskich osiedlowych uliczek – mówi wicestarosta Józef Gisman.

Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 45 dni na zrealizowanie inwestycji. Pogłębienie przejazdu pod wiaduktem pochłonie ponad 350 tys. zł. Inwestycja ma ruszyć w marcu.