Radni Opolszczyzny o ochronie zdrowia psychicznego

Radni Sejmiku Województwa Opolskiego podczas ostatniej sesji  poparli apel w sprawie zmian w ochronie zdrowia psychicznego. O zmiany norm zatrudnienia pielęgniarek w opiece psychiatrycznej zabiegali u ministra zdrowia opolscy psychiatrzy. – Temat jest poruszany już od ponad pół roku – tłumaczy Roman Kolek, wicemarszałek województwa opolskiego.

Sposób finansowania psychiatrii od wielu lat nie był dobry, a to skutkuje tym, że dostęp do bardzo potrzebnej opieki zdrowotnej może się pogarszać – dodaje wicemarszałek.

Jednym z problemów jest także niedobór kadry, który dotknął psychiatrii.

Ważną sprawą jest również wycena świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zależności od regionu Polski. W innych województwach świadczenia są wyceniane na poziomie o 20 procent wyższym niż na Opolszczyźnie.